Flash SHANNY

Đèn Flash Shanny SN600N Speedlite  TTL HSS cho Nikon

Đèn Flash Shanny SN600N Speedlite TTL HSS cho Nikon

Shanny SN600N các chức năng cơ bản : Chỉ số GN : GN62 tại ISO 100 Chế độ đèn : High-Speed Sync ....

1.450.000₫

Đèn Flash Shanny SN600C Speedlite  TTL HSS cho Canon

Đèn Flash Shanny SN600C Speedlite TTL HSS cho Canon

Shanny SN600C các chức năng cơ bản : Chỉ số GN : GN62 tại ISO 100 Chế độ đèn : High-Speed Sync ....

1.450.000₫