Haida ND1000x 3.0

Kính lọc Haida ND1000x 3.0 82mm

Kính lọc Haida ND1000x 3.0 82mm

Kính lọc Haida ND1000x 3.0 82mm Kích lọc ND1000x dùng cho chụp phơi sáng, giúp giảm ánh sáng tối đa lên tới 90%. Kính...

1.150.000₫