Haida ND4

Kính lọc Haida ND4 58mm

Kính lọc Haida ND4 58mm

KÍNH ND (NEUTRAL DENSITY) ĐỂ LÀM GÌ? Kính ND làm giảm cường độ sáng đến cảm biến của máy ảnh, giúp ta kéo dài...

370.000₫

Kính lọc Haida ND4 67mm

Kính lọc Haida ND4 67mm

KÍNH ND (NEUTRAL DENSITY) ĐỂ LÀM GÌ? Kính ND làm giảm cường độ sáng đến cảm biến của máy ảnh, giúp ta kéo dài...

460.000₫

Kính lọc Haida ND4 77mm

Kính lọc Haida ND4 77mm

KÍNH ND (NEUTRAL DENSITY) ĐỂ LÀM GÌ? Kính ND làm giảm cường độ sáng đến cảm biến của máy ảnh, giúp ta kéo dài...

520.000₫