Haida ND8

Kính lọc Haida ND8 58mm

Kính lọc Haida ND8 58mm

KÍNH ND (NEUTRAL DENSITY) ĐỂ LÀM GÌ? Kính ND làm giảm cường độ sáng đến cảm biến của máy ảnh, giúp ta kéo dài...

370.000₫

Kính lọc Haida ND8 67mm

Kính lọc Haida ND8 67mm

KÍNH ND (NEUTRAL DENSITY) ĐỂ LÀM GÌ? Kính ND làm giảm cường độ sáng đến cảm biến của máy ảnh, giúp ta kéo dài...

460.000₫

Kính lọc Haida ND8 77mm

Kính lọc Haida ND8 77mm

KÍNH ND (NEUTRAL DENSITY) ĐỂ LÀM GÌ? Kính ND làm giảm cường độ sáng đến cảm biến của máy ảnh, giúp ta kéo dài...

520.000₫