Haida Pro II ND2-400

Kính lọc ND Haida Pro II ND2-400 52mm

Kính lọc ND Haida Pro II ND2-400 52mm

Haida PROII được sản xuất dựa trên các bộ lọc rất thành công trước đó của hãng Được sản xuất bằng cách sử dụng kính Schott (...

1.050.000₫

Kính lọc ND Haida Pro II ND2-400 67mm

Kính lọc ND Haida Pro II ND2-400 67mm

Haida PROII được sản xuất dựa trên các bộ lọc rất thành công trước đó của hãng Được sản xuất bằng cách sử dụng kính Schott (...

1.260.000₫

Kính lọc Haida Slim PRO II S Multi-Coated ND4 đến ND400

Kính lọc Haida Slim PRO II S Multi-Coated ND4 đến ND400

Mô tả Sản phẩm Haida Slim PRO II S Multi-Coated ND xoay chỉnh được nhiều cấp độ ND4 đến ND400 Siêu mỏng lý tưởng cho các...

1.570.000₫