IR Filter ( hồng ngoại)

Kính lọc Hồng ngoại IR Filter 52mm

Kính lọc Hồng ngoại IR Filter 52mm

Kính lọc Hồng ngoại (IR Filter) Trong nhiếp ảnh, kính lọc hồng ngoại (IR filter) có tác dụng cho phép ánh sáng hồng ngoại đi qua...

630.000₫

Kính lọc Hồng ngoại IR Filter 58mm

Kính lọc Hồng ngoại IR Filter 58mm

Kính lọc Hồng ngoại (IR Filter) Trong nhiếp ảnh, kính lọc hồng ngoại (IR filter) có tác dụng cho phép ánh sáng hồng ngoại đi qua...

630.000₫

Kính lọc Hồng ngoại IR Filter 67mm

Kính lọc Hồng ngoại IR Filter 67mm

Kính lọc Hồng ngoại (IR Filter) Trong nhiếp ảnh, kính lọc hồng ngoại (IR filter) có tác dụng cho phép ánh sáng hồng ngoại đi qua...

730.000₫

Kính lọc Hồng ngoại IR Filter 72mm

Kính lọc Hồng ngoại IR Filter 72mm

Kính lọc Hồng ngoại (IR Filter) Trong nhiếp ảnh, kính lọc hồng ngoại (IR filter) có tác dụng cho phép ánh sáng hồng ngoại đi qua...

840.000₫

Kính lọc Hồng ngoại IR Filter 77mm

Kính lọc Hồng ngoại IR Filter 77mm

Kính lọc Hồng ngoại (IR Filter) Trong nhiếp ảnh, kính lọc hồng ngoại (IR filter) có tác dụng cho phép ánh sáng hồng ngoại đi qua...

840.000₫