Kính lọc Benro

Kính lọc vuông Benro Master GND8 (1.2) Soft 100mm

Kính lọc vuông Benro Master GND8 (1.2) Soft 100mm

KÍNH LỌC VUÔNG BENRO MASTER GND SOFT WMC 100mm Model Kích cỡ (mm) Vật liệu ...

2.100.000₫

Kính lọc vuông Benro MASTER ND1000(s) 100mm

Kính lọc vuông Benro MASTER ND1000(s) 100mm

Kính lọc vuông Benro MASTER ND 16/64/256/1000 (s) WMC BẢNG GIÁ Loại Mức giảm sáng Kích thước...

1.650.000₫

Kính lọc vuông Benro MASTER ND64(s) 100mm

Kính lọc vuông Benro MASTER ND64(s) 100mm

Kính lọc vuông Benro MASTER ND 16/64/256/1000 (s) WMC BẢNG GIÁ Loại Mức giảm sáng Kích thước...

1.650.000₫

Kính lọc vuông Benro MASTER ND256(s) 100mm

Kính lọc vuông Benro MASTER ND256(s) 100mm

Kính lọc vuông Benro MASTER ND 16/64/256/1000 (s) WMC BẢNG GIÁ Loại Mức giảm sáng Kích thước...

1.650.000₫

Kính lọc vuông Benro MASTER ND16 (s) 100mm

Kính lọc vuông Benro MASTER ND16 (s) 100mm

Kính lọc vuông Benro MASTER ND 4/8/16/1000 (s) WMC BẢNG GIÁ Loại Mức giảm sáng Kích thước...

1.650.000₫

Khay giữ kính lọc vuông Benro FH100V1

Khay giữ kính lọc vuông Benro FH100V1

Khay giữ kính lọc vuông Benro FH100V1 Khay giữ kính lọc vuông Benro FH100V1 được làm từ vật liệu Aluminum dùng trong công nghiệp chế tạo máy bay...

1.850.000₫

Gói sản phẩm kính lọc Benro cho hệ 100 FM 1082

Gói sản phẩm kính lọc Benro cho hệ 100 FM 1082

GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO CHỤP PHONG CẢNH VỚI KÍNH LỌC VUÔNG . Filter benro. Chụp ảnh phong cảnh...

6.800.000₫

Gói sản phẩm kính lọc Benro cho hệ 100 FM 1077

Gói sản phẩm kính lọc Benro cho hệ 100 FM 1077

GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO CHỤP PHONG CẢNH VỚI KÍNH LỌC VUÔNG . Filter benro. Chụp ảnh phong cảnh...

6.800.000₫

Kính lọc phân cực Benro SHD CPL-HD ULCA WMC SLIM 95mm

Kính lọc phân cực Benro SHD CPL-HD ULCA WMC SLIM 95mm

CPL là loại kính lọc cần thiết cho các nhiếp ảnh gia. Chức năng chính là loại bỏ ánh sáng phân cực, tăng sắc độ màu cho cảnh vật,...

2.300.000₫

Kính lọc phân cực Benro SHD CPL-HD ULCA WMC SLIM 82mm

Kính lọc phân cực Benro SHD CPL-HD ULCA WMC SLIM 82mm

CPL là loại kính lọc cần thiết cho các nhiếp ảnh gia. Chức năng chính là loại bỏ ánh sáng phân cực, tăng sắc độ màu cho cảnh vật,...

1.320.000₫

Kính lọc vuông Benro Master GND 0.9(S) Reverse 100mm

Kính lọc vuông Benro Master GND 0.9(S) Reverse 100mm

KÍNH LỌC VUÔNG BENRO MASTER GND REVERSE 100X150MM Model Kích cỡ (mm) Vật liệu Lớp...

2.400.000₫

Kính lọc vuông Benro Master GND 0.6(S) Reverse 100mm

Kính lọc vuông Benro Master GND 0.6(S) Reverse 100mm

KÍNH LỌC VUÔNG BENRO MASTER GND REVERSE 100X150MM Model Kích cỡ (mm) Vật liệu Lớp...

2.400.000₫

Kính lọc vuông Benro Master GND8 (0.6) Soft 100mm

Kính lọc vuông Benro Master GND8 (0.6) Soft 100mm

KÍNH LỌC VUÔNG BENRO MASTER GND SOFT WMC 100mm Model Kích cỡ (mm) Vật liệu ...

2.100.000₫

Kính lọc vuông Benro Master GND8 (0.9) Soft 100mm

Kính lọc vuông Benro Master GND8 (0.9) Soft 100mm

KÍNH LỌC VUÔNG BENRO MASTER GND SOFT WMC 100mm Model Kích cỡ (mm) Vật liệu ...

2.100.000₫

Khay giữ kính lọc vuông Benro FH-100N

Khay giữ kính lọc vuông Benro FH-100N

KHAY GIỮ KÍNH LỌC VUÔNG FH100 Khay giữ kính lọc vuông Benro FH-100 được làm từ vật liệu Aluminum dùng trong công nghiệp chế tạo máy...

1.650.000₫

Khay giữ kính lọc vuông Benro FH-100 Kit

Khay giữ kính lọc vuông Benro FH-100 Kit

KHAY GIỮ KÍNH LỌC VUÔNG FH100 Khay giữ kính lọc vuông Benro FH-100 được làm từ vật liệu Aluminum dùng trong công nghiệp chế tạo máy...

1.650.000₫