Wireless Flash Trigger TTL

Bộ điều kiển đèn không dây tốc độ cao Yongnuo YN-622C - Wireless ETTL Flash Trigger for Canon

Bộ điều kiển đèn không dây tốc độ cao Yongnuo YN-622C - Wireless ETTL Flash Trigger for Canon

Bộ điều kiển đèn không dây tốc độ cao Yongnuo YN-622C - Wireless ETTL Flash Trigger for Canon Thông số : Thiết kế...

1.350.000₫

Bộ điều kiển đèn không dây tốc độ cao Yongnuo YN-622N II - Wireless ETTL Flash Trigger for Nikon

Bộ điều kiển đèn không dây tốc độ cao Yongnuo YN-622N II - Wireless ETTL Flash Trigger for Nikon

Bộ điều kiển đèn không dây tốc độ cao Yongnuo YN-622N II - Wireless ETTL Flash Trigger for Nikon Yongnuo vừa giới thiệu flash trigger YN622C...

1.600.000₫

Bộ điều kiển đèn không dây tốc độ cao Yongnuo YN-622C II - Wireless ETTL Flash Trigger for Canon

Bộ điều kiển đèn không dây tốc độ cao Yongnuo YN-622C II - Wireless ETTL Flash Trigger for Canon

Bộ điều kiển đèn không dây tốc độ cao Yongnuo YN-622C II - Wireless ETTL Flash Trigger for Canon Yongnuo vừa giới thiệu flash trigger YN622C...

1.600.000₫

Bộ điều kiển đèn không dây YONGNUO YN-622N - Wireless i-TTL Flash Trigger Kit Nikon

Bộ điều kiển đèn không dây YONGNUO YN-622N - Wireless i-TTL Flash Trigger Kit Nikon

Bộ điều kiển đèn không dây YONGNUO YN-622N - Wireless i-TTL Flash Trigger Kit Nikon Thu phát không dây YN-622N i-TTL là một flash trigger 2.4G kích hoạt...

1.450.000₫

YN-622N-TX i-TTL wireless flash controller

YN-622N-TX i-TTL wireless flash controller

YN-622N-TX i-TTL điều khiển flash không dây YN-622N-TX i-TTL điều khiển flash không dây để hỗ trợ việc sử dụng các YN-622N i-TTL flash không dây thu...

800.000₫

YN-622C-TX E-TTL wireless flash controller

YN-622C-TX E-TTL wireless flash controller

YN-622C-TX E-TTL điều khiển flash không dây YN-622C-TX E-TTL điều khiển flash không dây để hỗ trợ việc sử dụng các YN-622C E-TTL flash không dây thu phát...

800.000₫

Điều kiển đèn không dây cho máy ảnh Canon Speedlite Wireless Transmitter YN-E3-RT

Điều kiển đèn không dây cho máy ảnh Canon Speedlite Wireless Transmitter YN-E3-RT

Điều kiển đèn không dây cho máy ảnh Canon Speedlite Wireless Transmitter YN-E3-RT Chức năng: Hai chiều 2.4GZH Gam 15 Kênh, 1 Kênh...

2.000.000₫